Making sustainable solutions

Het klimaat verandert! Steeds vaker worden kortstondige, heftige regenbuien afgewisseld met perioden van droogte en warmte. Regenval leidt zo tot wateroverlast, terwijl door droogte verzakkingen optreden en de grondwaterstand daalt. Op plekken met veel verharding en weinig groen wordt het warmer, hetgeen kan leiden tot hittestress. De onbalans tussen neerslag en droogte heeft negatieve gevolgen voor het milieu en leidt steeds vaker tot economische schade. Daarnaast beïnvloedt het onze gezondheid, de leefbaarheid en het comfort binnen woningen en gebouwen.

De ambitie van het Rijk is om in 2021 deze waterproblematiek in stedelijke gebieden beheersbaar te maken. Provincies en gemeenten zullen samen met de eigenaren van woningen en gebouwen moeten zoeken naar passende en betaalbare maatwerkoplossingen. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Duurzaam waterbeheer speelt hierbij een cruciale rol! Wij moeten het overtollige water beschikbaar maken in de perioden van droogte. Door regenwater op te vangen, nuttig te gebruiken en mogelijk te infiltreren in de bodem, ontstaat er meer evenwicht. Door het toepassen van slimme innovaties hoeft water niet meer tot overlast te leiden. En wat is er mis mee om gratis en kwalitatief goed regenwater nuttig te gebruiken voor allerlei doeleinden in plaats van het alleen maar af te voeren?

Vandaar Water2Keep: wij creëren duurzame oplossingen die bijdragen aan dit maatschappelijk probleem. Wij helpen graag om de gezamenlijke ambitie in 2021 te behalen.

“In a gentle way, you can shake the world.”

Mahatma Gandhi